Vadovaujantis LR Paramos ir labdaros įstatymu galite teikti paramą neatvėrę piniginės. Kiekvienas Lietuvos pilietis iki 2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gali paskirti pasirinktai organizacijai.

PASKIRKITĖ 2%ATEITININKAMS

Aukodami ateitininkų jaunimo organizacijai galėsite paremti:

  1. Jaunimo vadovų, globėjų ruošimą Telšių vyskupijoje,
  2. Įvairius jaunimo renginius ir stovyklas,
  3. Jaunimo veiklos programų paruošimą ir pristatymą,

 

Pavadinimas: Telšių apskrities ateitininkų centras

Adresas: Džiugo g. Nr. 6, Telšiai

Įmonės kodas: 193461715

Lietuvos bankas: DNB

Sąskaitos Nr. LT064010042800011586

Paramą galite pervesti, užpildę Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymo formą (FR0512 v.2 ):

1. Elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt/;

2. Prašymo blankus (forma FR0512 v.2) galima gauti apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose arba teritoriniuose jų skyriuose arba atsispausdinti. Prašymo FR0512 formą galima atsisiųsti internete, adresu http://www.vmi.lt/formos/pdf/FR0512(2).zip

3. Užpildytą prašymo formą galite tiesiogiai įteikti savo gyvenamos vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojui;

4. Voką su užpildyta prašymo forma galite išsiųsti paštu savo gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui.

 

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

1 laukelyje – Jūsų asmens kodas;

2 laukelyje – Jūsų telefono numeris;

3V laukelyje – Jūsų vardas;

3P laukelyje – Jūsų pavardė;

4 laukelyje – Jūsų adresas;

5 laukelyje – rašyti 2015;

6S laukelyje – žymėti varnele;

E1 laukelyje – rašyti 2;

E2 laukelyje – rašyti 193461715; Pavadinimas: Telšių apskrities ateitininkų centras

E4 laukelyje – rašyti 2,00 arba kitas nedidesnis skaičius, atitinkantis Jūsų skiriamą mokesčių dalį mums;

E5 laukelyje – rašyti mokestinį laikotarpį, iki kurio skiriate paramą (ne daugiau kaip 5m.)

 

Piniginę paramą taip pat galite pervesti į organizacijos banko sąskaitą:

Pavadinimas: Telšių apskrities ateitininkų centras

Adresas: Džiugo g. Nr. 6, Telšiai

Įmonės kodas: 193461715

Lietuvos bankas: DNB

Sąskaitos Nr. LT064010042800011586

 

DĖKOJAME UŽ JŪSŲ PARAMĄ !