Jei manai, kad ateitininkų idėjos yra tau prie širdies ir tau įdomi Ateitininkų Federacijos (AF) – Telšių vyskupijos ateitininkų vietovės (TVAV) veikla, daug nedvejok ir prisijunk! Ateik, veik, išsakyk savo idėjas ir kartu su kitais realizuok jas. Tam nėra jokių biurokratinių kliūčių ir ilgų kančių!

Užpildyk Telšių vyskupijos ateitininko vietovės (TVAV) nario anketą http://www…
o mes visus duomenis apie tave persiųsime konkrečios kuops pirmininkui/pirmininkei!
Mums bus labai malonu su tavimi susipažinti.
TVAV nariu gali būti bet kuris LR pilietis nuo 14 iki 100 metų amžiaus, siekiantis AF- TVAV tikslų, pripažįstantis AF- TVAV principus ir pateikęs užpildytą anketą TVA Valdybai arba pasirinktai kuopai. Ir nuo tada pradėsi MAS, ASA arba ASS 1 metų KANDIDATO kelią po kurio jei apsispręsi galėsi duoti ATEITININKO ĮŽODĮ ir tada tapsi pilnateisis AF NARIU.
Jei tau mažiau nei 14 metų, tu taip pat gali prisijungti prie ateitininkų jaunimo veiklos, teikti savo idėjas, pasiūlymus, dalyvauti organizuojant renginius ar kitaip išreikšti save.. Tu gali tapti kandidatu į Jaunųjų Ateitininkų Sąjungą -JAS narius.
Žinok, jog kandidatai į narius gali gauti ne tik visą informaciją apie AF – TVAV, bet ir paramą savo iniciatyvoms. Vienintelis skirtumas – AF nariai nuo 14 metų turi teisę rinkti ir būti renkami į AF ir TVAV bei kuopos vadovaujančiuosius organus.