Telšių vyskupijos vietovės valdyba:
Pirmininkas- PAULIUS AURYLA,
Viekšniai, Tel. 8-682-39453,
El.p. paulius.auryla@gmail.com

Projektų gyvendinimas- JANINA ŠALKAUSKYTĖ,
Telšiai, Tel. 867638736,
El.p. salkauskyte.janina@gmail.com

Finansininkė-  JURGITA RAUDYTĖ,
Telšiai,Tel. 8-611-64454, El.p. raudziai@takas.lt

Sekretorė– LEILA MOZŪRAITIENĖ,
Klaipėda, Tel. 865749893
el. paštas leila.mozuraitiene@gmail.com

Informacijos sklaida– KRISTINA ČERNIS,
Klaipėda, Tel. 867442379
el. paštas kristinacernis@yahoo.com

Dvasios vadai:
Kun.GINTARAS LENGVINAS,
Skaudvilė, Tel. 8-687-19447,

Kun. kan. DOMAS GATAUTAS,
Telšiai, Tel. 868787987,
El. paštas domaas@gmail.com.

Kun. ROLANDAS KARPAVIČIUS,
Klaipėda, Tel. 8-672-37045,
El.p. krolandas@yahoo.com