MAS IR SAS sąjungų akademijų tikslas yra sąmoningo tikėjimo ir katalikiškos pasaulėžiūros pagrindų ugdymas. Norintys patekti į akademiją moksleiviai turi parašyti rašinį, nupiešti piešinį ar sukurti eilėraštį duotomis temomis. Moksleivių ateitininkų akademijos vyksta 4 kartus per metus mokinių atostogų metu jau daugiau nei 20 metų.

MAS

SAS