AF nario mokestis mokamas už metus į priekį.
KOKS AF NARIO MOKESČIO DYDIS?
MAS nariams – 12 Lt (3,48 Eur.);
SAS nariams – 24 Lt (6,95 Eur.);
ASS nariams – 60 Lt (17,38 Eur.) ;
Kuopų globėjams – 12 Lt (3,48 Eur.).

NEGALITE TIEK MOKĖTI?
Negalintiems susimokėti nustatyto nario mokesčio, paliekama galimybė tai padaryti pagal išgales.
Tereikia parašyti laisvos formos prašymą Ateitininkų federacijos generaliniam sekretoriui. Prašymams tinka elektroniniai ir paprasti laiškai.

GALITE MOKĖTI DAUGIAU?
Galinčius mokėti daugiau, kviečiame pervesti didesnę nario mokesčio sumą.

KAIP SUMOKĖTI?
Ateitininkų federacijos sekretoriate:
Laisvės al.13, Kaunas
arba
Pervedant į Ateitininkų federacijos sąskaitą:
Ateitininkų federacija
Kodas: 191956728
AB SEB Vilniaus bankas
Banko kodas 70440
Sąskaitos nr. LT54 7044 0600 0314 0665

Mokant banko pavedimu,
laukelyje „mokėjimo paskirtis“ BŪTINA ĮRAŠYTI nario, už kurį yra mokamas AF nario mokestis:
• vardą, pavardę,
• sąjungą ir vienetą, kuriai AF narys priklauso,
• bei laikotarpį, už kurį mokamas nario mokestis
(pvz. „Vardenio Pavardenio, MAS, Kauno Pr. Dovydaičio ateitininkų kuopa, nario mokestis už 2014 metus“).

Jei yra mokama už kelis asmenis būtina paprastu ar elektroniniu paštu af@ateitis.lt atsiųsti nario mokesčio žiniaraštį. Formą prisegta