Ideologija yra idėjų sistema ir nustato praktinę gyvenimo ir veikimo kryptį.
Ideologija formuoja įvaizdį

Kas formuoja organizacijos įvaizdį

Organizacijos santykiai su nariais;

Organizacijos politika (deklaruojamos vertybės, etinės normos, veiklos taisyklės ir kita);

Organizacijos santykis su aplinka, kurioje ji veikia;

Psichologinis klimatas organizacijos viduje, t.y. santykiai tarp narių;

Organizacijos patikimumas ir profesionalumas;

Organizacijos lyderio patikimumas ir profesionalumas;

Žmogiškasis (intelektualinis) potencialas;

Santykis su valdžios institucijomis;

Įstatymų gerbimas;

Ir kt.