Įžodis yra viešas nario įsipareigojimas gyventi ateitininkų šūkio dvasia, vadovautis principais, vykdyti pareigas. Jis duodamas kryžiaus ir organizacijos vėliavos akivaizdoje, dalyvaujant liudininkams – vadams, draugams ir artimiesiems. Įžodis proto ir valios veiksmas, dėl to daromas laisvai pasiryžus ir sąmoningai pasirengus.
Ateitininkui įžodžio metu įsegamas ženklelis ir užrišama juostelė.

“Kryžiaus ir ateitininkų vėliavos akivaizdoje pasižadu sekti Kristų, dirbti ir aukotis Dievui ir Tėvynei ir uoliai eiti (jaunesniojo arba vyresniojo moksleivio, studento, sendraugio) ateitininko pareigas. Kristau, padėk man ištesėti”

Spausk čia